Members List

Togzhan Tulendina
Kuanysh Altynbekov
Muhammad Aslam
Daulet Baipeisov
Lessya Biketova
Nadezhda Cherchenko
Jacob
Sergey Lazarev
Mariya Prilutskaya
Yuriy Rossinskiy
Borikhan Shaumarov
Mohammad Samin stanikzai
Assiya Yerkimbayeva
Динара Мажитова