παράτυπη μετανάστευση, χρήση ναρκωτικών και διακίνηση ναρκωτικών στην υποσαχάρια Αφρική· Λιβύη και Νιγηρία

Format
Scientific article
Publication Date
Published by / Citation
Molobe Ikenna Daniel et al (2022). Irregular Migration, Drug Use and Drug Trafficking in Sub-Saharan Africa; Libya and Nigeria. Human Migration in the Last Three Centuries. Intechopen. DOI: 10.5772/intechopen.107521
Original Language

English

Country
Νιγηρία
Keywords
Irregular migration
drug use
drug trafficking
Libya
Nigeria

παράτυπη μετανάστευση, χρήση ναρκωτικών και διακίνηση ναρκωτικών στην υποσαχάρια Αφρική· Λιβύη και Νιγηρία

Αφηρημένος

Ιστορικό: Η μελέτη αυτή εξέτασε το πλαίσιο της χρήσης ναρκωτικών και της διακίνησης παράτυπης μετανάστευσης μεταξύ των ταυτοποιημένων μεταναστών που επέστρεψαν από τα κέντρα κράτησης της Λιβύης κατά τη διέλευση ή τον προορισμό κατά μήκος της παράτυπης μεταναστευτικής οδού της Μεσογείου. Μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης χρησιμοποίησε μέγεθος δείγματος 382 (238 άνδρες και 144 γυναίκες). Η στρατολόγηση των συμμετεχόντων χρησιμοποίησε τη χρήση χιονοστιβάδας και επικριτικής δειγματοληψίας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε από τον ερευνητή και συμπληρώθηκαν μέσω διεξοδικών συνεντεύξεων, συζητήσεων ομάδων εστίασης και μελέτης περιπτώσεων. Αποτέλεσμα: Η περίληψη των ευρημάτων αποκάλυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν λαθρέμποροι (97,9%) και διακινούμενοι (96,6%). Η χρήση ναρκωτικών κατά τη μετανάστευση ήταν 61,3% διαδεδομένη μεταξύ των συμμετεχόντων. Η απογοήτευση και το τραύμα ήταν η κύρια αιτία χρήσης ναρκωτικών μεταξύ των μεταναστών. Περίπου το 15,7% των συμμετεχόντων διακινούσαν ναρκωτικά για τη μετανάστευση και το 28% μεταξύ εκείνων που διακινούσαν ναρκωτικά είχαν εμπειρία σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών (στη Λιβύη). Η μελέτη ανακάλυψε επίσης ότι ορισμένοι από τους μετανάστες που μπήκαν στη διακίνηση ναρκωτικών έπρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα για να επιβιώσουν, ενώ μερικοί αναγκάστηκαν να μπουν στην επιχείρηση. Συμπέρασμα: Η χρήση και η διακίνηση ναρκωτικών είναι διαδεδομένες στην παράτυπη μετανάστευση. Τα πορίσματα αυτής της μελέτης εφιστούν την προσοχή στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων για τη μείωση της χρήσης και της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των παράτυπων μεταναστών.

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member