Σϋγχρονες Τάσεις και Εξελίξεις στις Επιστήμες την Αγωγής

Αθήνα, Ελλάδα,

Διοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος

Event Language

Ελληνικά