قصد ایجاد یک فصل ملی در اسپانیا

انجمن بین المللی متخصصان استفاده از مواد (ISSUP) می خواهم برای به اشتراک گذاشتن قصد خود را برای ایجاد یک فصل ملی در اسپانیا. هر سازمان، نهاد یا طرف دیگری که علاقه مند به انجام یا میزبانی این توسعه پیشنهادی است باید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فصل های ملی ISSUP و روند درخواست با ISSUP تماس بگیرد.

آخرین مهلت برای هر گونه اطلاع رسانی است: 28 فوریه 2021.

لطفا تماس بگیرید: nationalchapter [at] issup [dot] net