نتیجه دل استدیو سوبره پره ونسیون، تراتامینتو ای انکلوسیون اجتماعی، ان ال مارکو د لا پاندمی د کاوید-19 ان چیلی

ISSUP Chile te invita a participar de un webinar presentando los resultados del estudio sobre prevención, tratamiento e inclusión social, en el marco de la pandemia de Covid-19 en Chile.

ال وبینار تندرا لوگار ال جووز 25 د فوریه رو د 2021 یک لاس 5:00 بعد از .m (هورا د شیلی)

25 د فوریه د 2021، 5:00 بعد از .m- 6:30 بعد از ظهر (هورا د شیلی)

هاز clic aquí para inscribirte en el webinar

در این زمینه د لا پاندمی د COVID-19، سه llevaron a cabo una serie de conversatorios que recogieron los principales desafíos que han enfrentado los socios de ISSUP Chile, así como las estrategias que han surgido de las experiencias de trabajo, en به ویژه en torno a las áreas de Prevención, Tratamiento e Inclusión Social.

شرکت کنندگان در این برنامه شرکت می کنند. نقش های desde directivos, clínicos y técnicos, y a lo largo de todo el país, lo que permitió levantar la realidad خاص que se está desarrollando en Chile.

پوننت ها:

مدیریو ISSUP

  • ماریا الینا ریورز
  • ایون مونوز
  • مارتا اولیوا
  • کارلوس ایبانیز
  • لورنا کانتررا

نماینده CICAD

  • جیمنا کلاوسکی

نماینده INL

  • آن جوجه