جلسه عضویت عمومی ISSUP باهاما - 20 فبروری 2024

برای جلسه افتتاحیه عضویت عمومی ISSUP باهاما به ما بپیوندید.  ما از افراد حرفه ای از دولت، سازمان های غیر دولتی، سازمان های مبتنی بر ایمان و جامعه مدنی دعوت می کنیم.  اجازه دهید ما همکاری برای مبارزه با تقاضای مواد مخدر و عرضه.  برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با (242) 423-4527 یا (242) 427-1090 تماس بگیرید.  

این نشست روز سه شنبه 20 فبروری ساعت 6 بعد از ظهر در اداره شفاخانه های دولتی در مرکز آموزشی PHA Centerville برگزار خواهد شد.  

امیدواریم که شما را در آنجا ببینیم!