ISSUP بریتانیا INEP به علاوه البته در جریان

اولین دوره INEP-UK Plus در ماه فبروری 2024 آغاز شد و شرکت کنندگان تمرین کنندگان بسیاری از رشته ها هستند که برخی از آنها نیز در زمینه های سیاست گذاری، راه اندازی و بهداشت عمومی کار می کنند. آنها از سابقه حرفه ای مختلف از جمله بهداشت، آموزش و پرورش، عدالت کیفری و بخش های مراقبت های اجتماعی هستند. آموزش خود را بسیار تعاملی با سناریوهای شبیه سازی نگه داشته، و پس از آن بحث های سازنده و پر جنب و جوش در مورد مسائل موضعی در اطراف اخلاق، حمایت و تاکید بر آوردن روش های مبتنی بر شواهد و سیستم های استاندارد با کیفیت را به پیشگیری است.