Глобальна пандемія COVID-19 та зміни у перевагах та поведінці щодо окремих анаболічних андрогенних речовин та стероїдів – порівняльне дослідження

AddictologyIssue 4/2022
Format
Scientific article
Publication Date
Published by / Citation
Snopek, P., & Bejtkovský, J. (2022). The COVID-19 global pandemic and changes in preference and behaviour regarding selected anabolic androgenic substances and steroids – A comparative study. Adiktologie, 22(4), 244–249. https://doi.org/10.35198/01-2022-004-0003
Partner Organisation
Keywords
steroids
covid-19
Czech Republic
Slovak Republic

Глобальна пандемія COVID-19 та зміни у перевагах та поведінці щодо окремих анаболічних андрогенних речовин та стероїдів – порівняльне дослідження

ПЕРЕДУМОВИ: Вірус SARS-CoV-2 (COVID-19) та наступна глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я призвели до обмежень, змін та заходів у повсякденному житті суспільства в цілому. Ситуація завершилася глобальною пандемією. Було прийнято ряд жорстких обмежень, спрямованих на стримування поширення COVID-19. Це торкнулося і спортсменів. Після їх повернення до регулярних силових і витривалих тренувань можуть спостерігатися зміни в перевагах і поведінці щодо анаболічних андрогенів і стероїдів (ААС) в цьому сегменті популяції.

АІМ: Метою дослідження було визначити, чи існує зв'язок між потенційним інтересом до пошуку інформації та можливою подальшою зміною уподобань та поведінки щодо заборонених ААС до та після COVID-19 та країни респондента.

МЕТОДИ: Для роботи з вторинними даними використовувалися бази даних Web of Science і Scopus. Первинні дані оброблялися за допомогою методики кількісних досліджень і обраних математичних статистичних методів. Загальна кількість респондентів склала 220 осіб: 127 з Чехії та 93 зі Словацької Республіки. Для збору даних використовувався метод снігової кулі.

РЕЗУЛЬТАТИ: Результати показали, що може існувати зв'язок між зміною уподобань респондентів та поведінки щодо забороненої ААС до та після COVID-19 та країною  респондентів.

ВИСНОВКИ: Найпоширенішим мотивом зміни поведінки та преференцій щодо забороненої ААС був однаковий для обох країн, Чехії та Словацької Республіки. Інші мотиви відрізнялися для кожної країни, незважаючи на те, що обидві країни мають схожі характеристики інакше.

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member

Share the Knowledge: ISSUP members can post in the Knowledge Share – Sign in or become a member