آفریقای جنوبی ITTC Webinar: مصاحبه انگیزش در عمل، سفر آفریقایی

Cape Town, South Africa,

ویلیام میلر و استفان رولنیک، یکی از بنیانگذاران مصاحبه انگیزش با کلینیک ها و محققان از سراسر آفریقا درگیر می شوند، و درس هایی از فعالیت های تحقیقاتی و انتشار موجود را ترسیم می کنند، و پتانسیل گسترده تر مصاحبه انگیزش در قاره آفریقا را بررسی می کنند.

این وبینار اولین سریال متمرکز بر مصاحبه انگیزش در آفریقا است. میزبانی شده توسط مرکز انتقال تکنولوژی بین المللی آفریقای جنوبی با همکاری MI & Beyond.

تاریخ/زمان: 25 فوریه، 17h00 - 18h30 UTC+2 (SAST)

ثبت نام برای وبینار در اینجا

Event Language

English

Themes