Rasha Abi Hana

زنان و اعتیاد بین المللی : سپتامبر 22، 23 و 24، 2022

Shared by Rasha Abi Hana - س., 06/28/2022 - 12:02
Originally posted by Rasha Abi Hana - س., 06/28/2022 - 11:56
Event Date
City/Region/State
Online
Event Type
Webinar
Women and Addiction Symposium

زنان مبتلا به اعتیاد در زمینه های ننگ، ضربه، اختلالات هم وقوع، نابرابری های جنسیتی و مادری با چالش های منحصر به فردی روبرو هستند. پورتیج اتلانتیک با همکاری شورای بین المللی الکول و اعتیاد افتخار می کند که میزبان این گردهمایی بین بخشی است تا تفاوت مثبتی در سفر زنان مبتلا به اعتیاد ایجاد کند.  

این برگزاری این گردهمایان امیدواری زیادی دارد که تلاش های جمعی ما منجر به توسعه بیشتر یک تصویر راه برای نتایجی شود که برای زنان، مادران و فرزندان خردسال آنها معنی دار خواهد بود. 

این کنفرانس ترکیبی از ساحل شرقی کانادا در سنت جان، نیوبرانرویک برای شما خواهد آمد. 

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.