د UNODC کروناویروس د سرچینو لیست

Created by
UNODC
Format
Leaflets

د معلوماتو او ملاتړ د هڅو په لړ کې هغو خلکو ته چې نشه یی توکی ، کورنۍ ، او مسلکی کسان چې د توکو د استعمال او اعتیاد په برخه کې کار کوی ، د UNODC د شواهدو پر بنسټ د عمل د لارښوونو لپاره یو لړ سرچینې تولید کړی دی.

دلته تاسو کولی شئ روښانه معلوماتو ، نکلونو او معلوماتو ته د هغو موضوعاتو په اړه چې د ټولنې په دننه کې د ځانګړو ډلو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره برابر شوی دی لاسرسی پیدا کړئ.

Attachments

نښل كچه
UNODC COVID-19 resources 1.02 MB
Partner Organisation
Tags (Keywords)