Národní týden® faktů o drogách a alkoholu (NDAFW)

Online,

Národní týden faktů o drogách a alkoholu (National Drug and Alcohol Facts Week®, NDAFW) je každoroční oslava zdraví, která inspiruje dialog o vědě o užívání drog a závislosti mezi mládeží. Poskytuje příležitost spojit vědce, studenty, pedagogy, poskytovatele zdravotní péče a komunitní partnery, aby pomohli pokročit ve vědě a řešit užívání drog a alkoholu mládeží v komunitách a na celostátní úrovni. Byla spuštěna v roce 2010 vědci z Národního institutu pro zneužívání drog (NIDA) s cílem stimulovat vzdělávací akce v komunitách, aby se dospívající mohli dozvědět, co nás věda naučila o užívání drog a závislosti. Národní institut pro zneužívání alkoholu a alkoholismus se stal partnerem v roce 2016 a alkohol byl přidán jako tematická oblast týdne. NIDA a NIAAA jsou součástí Národního institutu zdraví (National Institutes of Health) a spolupracují s předními organizacemi, médii a dalšími vládními agenturami na šíření informací o NDAFW.

Poznamenejte si v kalendáři Národní týden faktů o drogách a alkoholu, který se koná od 18. do 24. března

Event Language

Anglicky

Themes
Partner Organisation

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member