41مین نشست سالانه و جلسات علمی انجمن طب رفتاری

San Francisco,

انجمن طب رفتاری میزبان 41مین نشست سالانه و جلسات علمی انجمن طب رفتاری در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، از 1-4 آوریل 2020 است.

SBM یک جامعه پر جنب و جوش و چند انضباطی است که بر نقش رفتار در بهبود سلامت متمرکز است. بسیاری از چالش های بهداشتی دلهره آور ترین کشور ما ریشه های رفتاری دارند، و دستیابی به دیدگاه SBM از "سلامت بهتر از طریق تغییر رفتار" هرگز مهم تر نبوده است. اعضای SBM شامل دانشمندان و دست اندر کاران برجسته کشور، و جلسات سالانه SBM انجمن برتر برای تحقیقات پزشکی رفتاری با نفوذ ترین هستند.

ارسالی های جدید: 12 سپتامبر 2019

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member