Evropská protidrogová zimní škola 2023

Online,

Nelegální drogy v Evropě: poptávka, nabídka a veřejné politiky

Zvláštní zaměření na vysídlené obyvatelstvo a otázky související s drogami

Naše dvoutýdenní online zimní škola (13. až 24. února 2023) připravuje odborníky a studenty na to, aby se vypořádali se složitými politickými výzvami, kterým Evropa a svět čelí v oblasti drog. Mezi pedagogickými pracovníky jsou vědečtí odborníci z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), výzkumní pracovníci, odborníci z praxe a tvůrci politik.

Toto vydání se zaměří zejména na vysídlené obyvatelstvo a otázky související s drogami. Vezměte prosím na vědomí, že naše "zvláštní zaměření" znamená, že některé přednášky budou věnovány tomuto tématu.  Zimní škola si však klade za cíl porozumět "Nelegálním drogám v Evropě: poptávka, nabídka a veřejné politiky" v jejich globálnosti a složitosti. Podrobnější informace naleznete v předběžném programu zde.

Zimní škola bude probíhat formou online a distanční výuky. V návaznosti na úspěch první zimní školy se budou od časného odpoledne do pozdního odpoledne (lisabonského času, GMT +1 až GMT +3/4) konat živá setkání s odborníky a praktiky. Každý den budou zadána a vyhodnocena jednotlivá malá cvičení a těm, kteří budou chtít získat zápočty, bude nabídnuta zkouška. Součástí budou i virtuální prohlídky terénních prací.

Partner Organisation
Tags (Keywords)

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member