James

Identifikace nevládních organizací pracujících na léčbě drogové závislosti v humanitárním prostředí

Shared by James (ISSUP staff) - 22 Říjen 2021
Originally posted by James (ISSUP staff) - 22 Říjen 2021
ISSUP UNODC

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a konkrétně sekce prevence, léčby a rehabilitace (PTRS) pracují na řešení užívání návykových látek a poruch spojených s užíváním návykových látek v humanitárním prostředí.

V této souvislosti hledají poskytovatele služeb občanské společnosti, kteří nabízejí vysídlenému obyvatelstvu služby v oblasti léčby nebo prevence užívání drog nebo pracují v humanitárním prostředí po celém světě.  

Poskytovatelé služeb s konkrétními praktickými zkušenostmi budou nakonec vyzváni, aby společně s humanitárními agenturami pomohli určit, co je zapotřebí ve velmi konkrétních situacích k posílení prevence, léčby a poskytování pečovatelských služeb užívání návykových látek v humanitárním prostředí a/nebo s vysídleným obyvatelstvem. 

Má vaše organizace konkrétní a průběžné zkušenosti s poskytováním služeb v humanitárním prostředí a splňujete následující kritéria? 

  • Usazení/poskytování služeb v zemích s nízkými a středními příjmy
  • Činnosti a/nebo zkušenosti pracující v humanitárním prostředí a/nebo s vysídleným obyvatelstvem poskytující služby prevence, léčby nebo péče o užívání návykových látek

Organizace, které splňují výše uvedená kritéria a mají zájem přispět k tomuto projektu, jsou žádány, aby vyplnily tento krátký formulář do 29. října 2021