Livia

ISSUP Bahamský workshop o vědě o poruchách užívání návykových látek

Shared by Livia - 14 Září 2023
Originally posted by Kirsty Fitzpatrick - 13 Září 2023
Workshop v akci
ISSUP Bahamas Workshop v akci

ISSUP Bahamy uspořádala jednodenní workshop dne 25. srpna 2023 na Policejní výcvikové akademii ve Freeportu, Grand Bahama.  Cílem workshopu bylo usnadnit platformu pro spolupráci pro různé zúčastněné strany, aby prozkoumaly vícerozměrné aspekty problémů spojených s užíváním látek a vyvinuly účinné strategie k jejich řešení.

Akce byla zahájena úvodním projevem senátora Hon Kirklanda Russella, zástupce ředitele pro městskou obnovu pro severní Bahamy.

Workshop přilákal různorodé publikum přibližně 50 účastníků zastupujících různé vládní a právnické osoby a pokrýval širokou škálu témat, včetně rizikových a ochranných faktorů, vědy o závislostech, klasifikace látek a práce s rodinami.  

Na konci workshopu byla zpětná vazba ohromně pozitivní a účastníci ocenili různé nabízené perspektivy a získané poznatky.  Tím, že se workshop zabýval mnohostrannou povahou problémů souvisejících s návykovými látkami, nepochybně sehrál klíčovou roli při prosazování kolektivního úsilí v boji proti poruchám spojeným s užíváním návykových látek na Bahamách.