کنفرانس مواد مخدر و الکول سال 2020

Alice Springs, استرالیا,

انجمن الکول و دیگر سازمان های مواد مخدر NT کنفرانس سالانه مواد مخدر و الکل قلمرو شمالی خود را 1-2 اپریل در آلیس اسپرینگز در دابل تری هیلتون برگزار خواهد کرد.

در این کنفرانس دو جریان وجود خواهد داشت:

  • ارائه خدمات بهداشت روانی در درمان
  • گزینه های درمان غیر مسکونی

ثبت نام نزدیک پنجشنبه 26 مارس 2020 COB.

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member