14. evropský kongres o závislosti na heroinu a souvisejících klinických problémech

Grenoble, Francie,

Vize

EUROPAD existuje proto, aby zlepšoval životy uživatelů opiátů a jejich rodin a aby snižoval dopad užívání nelegálních drog na společnost jako celek. Asociace pracuje na rozvoji léčby závislosti na opiátech v Evropě, ale jejím cílem je také významně přispět k poznání a postojům k léčbě závislostí na celém světě

Tags (Keywords)

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member