Edie

Ženy a drogy v Evropě – proč je pohlaví důležité?

Shared by Edie - 21 Březen 2022
Originally posted by Edie - 21 Březen 2022
Event Date
City/Region/State
Online
Event Type
Webinar

Popis: Tento webinář se bude zabývat nejnovějšími vzorci a trendy v užívání drog mezi ženami v Evropě a úlohou, kterou hraje pohlaví při ovlivňování konzumačního chování žen v různých prostředích a v průběhu života.

Řečníci představí užívání drog a vzorce užívání drog a jeho důsledky z různých hledisek a skupin obyvatelstva, včetně žen, které užívají drogy, a zváží intersekcionální přístup k užívání drog.

Úloha genderu jako sociální struktury bude projednána s odborníky z Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE)*. Webinář se zaměří na souhru mezi pohlavím a drogami.