Rasha Abi Hana

Posun směrem ke kontinuu bezpečnějších možností dodávek pro lidi, kteří užívají drogy: kvalitativní studie zkoumající národní perspektivy bezpečnějších dodávek mezi profesionálními zúčastněnými stranami v Kanadě

Shared by Rasha Abi Hana - 22 Prosinec 2022
Originally posted by Rasha Abi Hana - 22 Prosinec 2022

Pozadí

Jsou zapotřebí nové intervence v oblasti veřejného zdraví, které by řešily dodávky toxických drog a uspokojily potřeby lidí, kteří užívají drogy uprostřed krize předávkování. V některých jurisdikcích byla zavedena bezpečnější dodávka – nízkobariérová distribuce látek farmaceutické kvality...