Dopad traumatu z dětství a duševních poruch u lidí se závislostí na opioidech

Online,

Jak trauma z dětství a duševní poruchy ovlivňují zdraví, léčbu a sociální výsledky lidí se závislostí na opioidech?

Výzkum zjistil, že lidé, kteří zažívají trauma z dětství a duševní poruchy, zvyšují riziko závislosti na opioidech. Jen málo výzkumů však zkoumalo dopad traumat z dětství a duševních poruch u lidí se závislostí na opioidech. Tento webinář se bude zabývat zdravotními, léčebnými a sociálními výsledky lidí se závislostí na opioidech.

Náš řečník poskytne přehled důkazů o dětských traumatech a duševních poruchách u lidí se závislostí na opioidech s využitím důkazů z přehledů o prevalenci dětských traumat a duševních poruch z jeho disertační práce a popíše, jak byly analyzovány odpovědi účastníků průzkumu s více než deseti lety dat o zdraví, léčbě a sociálních databázích. Na závěr budou shrnuty klíčové výsledky a navrženy budoucí směry výzkumu dětských traumat a duševních poruch u osob se závislostí na opioidech. 

Tags (Keywords)

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member