Výroční zasedání společnosti Kettil Bruun (KBS) 2023

Johannesburg, Jižní Afrika,

Společnost Kettila Bruuna pro sociální a epidemiologický výzkum alkoholu  byla založena v roce 1986 a vznikla v epidemiologické sekci Mezinárodní rady pro alkohol a závislosti (ICAA).

Účelem sympozia je poskytnout fórum, kde si výzkumní pracovníci zapojení do studií o alkoholu mohou vyměňovat názory na svůj probíhající výzkum. Rozsah sympozia zahrnuje studium determinant a důsledků pití, kultur a vzorců pití, jakož i sociálních a institucionálních reakcí na škody související s pitím, prevenci a péči.

Empirický výzkum, teoretické práce a přehledy literatury jsou vítány. Sociální a epidemiologická studia je třeba interpretovat široce, protože zahrnují výzkum z různých oborů, jako je psychologie, sociologie, kriminologie, ekonomie, historie a další vědy.

Cílem organizátorů je zajistit co nejlepší konferenci KBS 2023 a nabídnout inspirativní fórum pro výzkumné pracovníky, kde mohou diskutovat o aktuálním výzkumu.

48. ročník sympozia KBS pořádá Katedra psychologie Fakulty humanitních studií Univerzity v Johannesburgu. 

Tags (Keywords)

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member