Rasha Abi Hana

Pracovní skupina VNGOC pro Asii a Tichomoří

Shared by Rasha Abi Hana - 8 Listopad 2023
Originally posted by Rasha Abi Hana - 8 Listopad 2023
Event Date
City/Region/State
Online
Event Type
Meeting
Event Language

Anglicky

CND consultations

Ad-hoc Asijsko-pacifická pracovní skupina Vídeňského výboru nevládních organizací pro drogy si Vás dovoluje pozvat k účasti na konzultacích  s asijsko-pacifickou regionální občanskou společností v rámci příprav na přezkum Komise pro omamné látky (CND) v polovině období v roce 2024.

Přezkum CND v polovině období je proces, jehož cílem je posoudit provádění ministerského prohlášení z roku 2019 o posílení opatření na vnitrostátní, regionální a mezinárodní úrovni s cílem urychlit provádění společných závazků k řešení světového drogového problému a boji proti němu. Přezkum rovněž určí výzvy a nedostatky, jakož i osvědčené postupy a získané poznatky, aby bylo možné poskytnout informace pro budoucí opatření a strategie.

 Jako zástupce občanské společnosti , který se zabývá otázkami souvisejícími s drogami a působí v asijsko-tichomořském regionu, je vaše účast na této konzultaci cenná a důležitá. Budete mít příležitost podělit se o své názory a zkušenosti s dalšími zúčastněnými stranami z regionu, jakož i se zástupci Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).

Máte-li zájem o účast v této konzultaci, vyplňte prosím tento online registrační formulář do 19. listopadu 2023. Obdržíte potvrzovací e-mail s dalšími podrobnostmi a pokyny, jak se ke konzultaci připojit.

Zvažte také, zda byste se před vstupem do konzultace dne 21. listopadu nezúčastnili globálního on-line průzkumu občanské společnosti: https://forms.office.com/e/apKxpRRWdK

Těšíme se na spolupráci s vámi v tomto důležitém procesu.