Konference o závislostech 2021

Online,

Životy a živobytí v Africe jsou každý den ztraceny kvůli zdravotní poruše, jejíž skutečný rozsah a závažnost není známa.

Závislost musí být viděna taková, jaká je. Ne jako slabost. Ne jako nedostatek charakteru. Ne jako něco, co je třeba potrestat.

Porucha užívání návykových látek (SUD) je diagnostikovatelná, léčitelná zdravotní porucha a žádná země nebo společnost si nemůže dovolit ztratit další zdroje kvůli neúčinným, nekoordinovaným protokolům léčby závislosti. 

Konference ADDICTION 2021 je platformou pro vytváření praktických řešení SUD založených na důkazech relevantních pro Afriku usnadněním spolupráce mezi:

  • lékaři, psychiatři, psychologové, zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci
  • výrobci a distributoři léčiv
  • specialisté na sociální práci
  • poskytovatelé zdravotní pomoci a řízené péče
  • Vlastníci a správci nemocničních skupin
  • poskytovatelé rehabilitace
  • Akademická obec a výzkumní pracovníci
  • vládní úředníci z ministerstev sociálního rozvoje, zdravotnictví, školství, spravedlnosti, vymáhání práva a nápravných služeb
  • neziskové organizace, náboženské organizace, komunitní organizace a další.
Tags (Keywords)

Add an Event: ISSUP members can add Events to the calendar – Sign in or become a member