Mister en Addiccions- Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears

Les addicions esdevenen un greu problema social que requereix una resposta en l'ambit formatiu i especialitzat.

Amb aquest máster canalitzam els fruits de la investigació científica entorn del camp de les drogodependencias.

Es tracta d'un máster que recopilamos los Currículums del Universal de Prevenció (UPC) i del Currículum Universal de Tratament (UTC) i que una aporta visió multidisciplinaria, velocán visiones de la farmacologia, el dret penal, aspectos de la política de gestió de las drogodependencias, entre altres. Amb aquesta proposta, de carécter semipresencial, pretenem dotar de compet-ncies actualitzades als professionals de la salut, el treball social, la psicopedagogia i el món judicial, al mateix temps, permetro el desenvolupament de la seva vida laboral.

Les persones que superin aquest curs podran contribuir amb efic-cia a la reducció dels problemes socials, sanitaris i económics derivats del consum de subst-ncies il'lécites.

Aprofita l'oportunitat i inscriu-te aquest postgrau, adquirirs una perspectiva diferent.

Tags (Keywords)