James Harvey

Hlavní body světové zprávy UNODC o drogách za rok 2023

Shared by James Harvey (ISSUP staff) - 15 Červen 2023
Originally posted by Olivia Woodrow - 13 Červen 2023
Event Date
City/Region/State
Vienna
Event Type
ISSUP Webinar
Country
Rakousko
Event Language

Anglicky

Španělsky

Francouzsky

ISSUP UNODC

Připojte se k našemu nadcházejícímu webináři, který představí nejdůležitější informace ze světové zprávy UNODC o drogách za rok 2023. Akci bude moderovat Giovanna Campello, vedoucí oddělení prevence, léčby a rehabilitace Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC).

Čas: 1400 UK | 15 hodin Vídeň

Zaregistrujte se na webinář

 

Moderátorka:
paní Giovanna Campello,
Vedoucí oddělení prevence, léčby a rehabilitace, Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Paní Giovanna Campello má více než 25 let zkušeností s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu s podporou členských států a zúčastněných stran na všech úrovních při zlepšování jejich reakce na protidrogovou prevenci, uplatňování vědeckých důkazů a přispívání k nim. V této souvislosti vedla zejména publikaci Mezinárodních standardů prevence užívání drog v roce 2013 a druhé aktualizované vydání UNODC/WHO v roce 2018.

Od roku 2016 vede sekci prevence, léčby a rehabilitace, čímž prosazuje praxi založenou na důkazech, která zohledňuje genderové a lidská práva v oblasti drogové prevence, léčby, péče a rehabilitace, jakož i přístupu ke kontrolovaným léčivým přípravkům.

 

Webináře a online akce pořádané a pořádané Mezinárodní společností profesionálů v oblasti užívání návykových látek (ISSUP) jsou poskytovány pouze pro informační účely. Mají vzdělávací charakter a nepředstavují lékařskou radu, diagnózu ani léčbu.