Resources - All Booklets

پاسخ به بیماری های عفونی مرتبط با مواد مخدر: راهنمای کوچک EMCDDA

Created by
EMCDDA

به اشتراک گذاری تجهیزات تزریق مواد مخدر خطر انتقال و به دست آوردن عفونت های منتقله از خون، مانند اچ آی وی و هپاتیت B و C را افزایش می دهد. در حالی که هپاتیت سی شایع ترین عفونت ویروسی منتقله از خون در میان افرادی که تزریق مواد مخدر (PWID) است، تزریق استفاده از مواد مخدر یک حالت مهم انتقال اچ آی وی در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا باقی مانده است، و شیوع محلی همچنان رخ می دهد.

The Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use (CCENDU) Bulletin: An Update on Stimulant Use and Related Harms in Canada and the United States

Created by
Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA)
Publication Date

The Canadian Community Epidemiology Network on Drug Use (CCENDU) is a pan-Canadian network of community partners co-ordinated by the Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA). The network has sites in British Columbia, Manitoba, Thunder Bay, Toronto, Quebec, Nova Scotia, and Newfoundland and Labrador.

Drugs of Abuse

Created by
DEA
Publication Date

Drugs of Abuse delivers clear, scientific information about drugs in a factual, straightforward way.

With the information in this guide, parents and caregivers can help their children make smart choices and avoid the consequences of drug abuse.

Parent Guide- The Improving Treatment Together (ITT) Project

Created by
Foundry

This handbook is a collection of shared experiences and stories to help other parents and caregivers find refuge, support and courage to reach out for help.

Whether your young person is experimenting with substances or has developed a substance use disorder, this handbook may help you feel connected with other parents and caregivers going through similar experiences.

مراقبت های جایگزین در مراقبت های اضطراری

Created by
Save the Children

مراقبت های جایگزین در شرایط اضطراری (آس) تولکیت برای تسهیل برنامه ریزی بین آژانسی و اجرای مراقبت های جایگزین و خدمات مرتبط با آن برای کودکان جدا شده از خانواده های خود در طول و بعد از شرایط اضطراری طراحی شده است.

How People Living in Canada Consume and Acquire Cannabis: Assessing Progress in Minimizing Harms and Establishing a Safe Supply Chain

Publication Date

Summary

People’s attitudes and behaviours about cannabis have shifted since it was legalized in 2018. The Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA) has funded research to examine these changes.

Risks and Harms Associated with the Nonmedical Use of Benzodiazepines in the Unregulated Drug Supply in Canada

Publication Date

Summary

Substance use risks are significantly higher for people who obtain drugs on the unregulated market as there is no quality control and drug contents are unpredictable. This lack of predictability has increased during the COVID-19 pandemic as supply chains have been disrupted by border closures and safety measures.

Forward: A guide to support the wellbeing of youth and adults impacted by a parent's drug or alcohol use

Created by
Starlings Community
Publication Date

 "Forward: A Free guide to support the Wellbeing of Youth and Adults who have been Impacted by a Parent's Drug or Alcohol use." 

The newly released guide, Forward, is the first of its kind. It is intended to increase a youth's understanding of their experiences with a parent's drug or alcohol use while empowering them to use their incredible resilience to move forward with hope and healing.

Manual: increasing access to hepatitis C testing and care for people who inject drugs

Created by
EMCDDA
Publication Date
This manual provides a step-by-step guide for those involved in planning and managing infectious diseases and drug services, focusing on how to identify barriers to and opportunities for improving provision of HCV testing and access to treatment for people who use drugs.

AOD Primary Prevention & Demand Reduction Priority Primer

Created by
Dalgarno Institute
Publication Date

This Primer is an introduction to Demand Reduction and Primary Prevention, aimed at policy makers and educators in the AOD space. It is written in accessible language to invite the investigator to better reflect on basic principles of best-practice for best health outcomes for our communities. 

WHO Quitting Toolkit

Created by
World Health Organization (WHO)
Publication Date
With professional support and quitting services, tobacco users double their chances of quitting successfully. This WHO toolkit is aimed at tobacco users and is designed to provide information, reasons to quit and resources in an easily accessible format.

برای ارائه مداخلات کوتاه تنباکو 5A و 5R در مراقبت های اولیه

Created by
World Health Organization (WHO)
Publication Date
این بسته آموزشی بر اساس بسته 4 آموزش ظرفیت سازی سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان "تقویت سیستم های بهداشتی برای درمان وابستگی به دخانیات در مراقبت های اولیه" توسعه داده شد. مخاطبان هدف آن ارائه دهندگان مراقبت های اولیه هستند.

استراتژی سازمان ملل متحد 2021-2025

Created by
Roberto Canay

ماموریت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد کمک به صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر و توسعه با مصون تر ساختن جهان از مواد مخدر، جرم و جنایت، فساد و تروریسم با همکاری و با کشورهای عضو برای ترویج عدالت و حاکمیت قانون و ایجاد جوامع انعطاف پذیر است.

یک تصویر کمکی مقابله ای با Covid-19 برای والدین و مراقبان در بهبودی

Created by
U.S. Department of State’s Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)

این کتاب برای مخاطبان جهانی والدین و مراقبان که در تمام مراحل بهبودی از اختلالات مصرف مواد در طول بیماری همه گیر COVID-19 در نظر گرفته شده است.

حمايت از والدينی که از کودک آزاری و والدين از کودکان مصرف کننده مواد متاثر شده اند

Created by
Adfam

اتفام یک ابزار آنلاین برای دست اندر کاران با والدینی که از کسی که از مواد مخدر یا الکول استفاده می کند مراقبت می کنند و همچنین نسبت به آنها سوء استفاده می کند، تولید کرده است.

Overcoming Stigma Through Language: A Primer

Created by
CCSA

Stigma is a significant barrier to wellness and good health for people who use substances.

The goal of this primer is to facilitate conversations and increase awareness of the stigma surrounding people who use substances, their support networks, and service providers in the community.

The publication was developed in partnership with the Community Addictions Peer Support Association. 

WHO/Europe Factsheet: Policy Action Needed to Reduce Cancers Attributable to Alcohol Use

Created by
WHO
Publication Date

This fact sheet provides up-to-date information and guidance on the links between alcohol and a range of cancers, including some of the most common types, such as female breast cancer and colorectal cancer, for those involved in designing and implementing policies that affect public health.

راهنمای ارجاع نسخه هفتم APA

Created by
APA

مراجعه دقیق می تواند درجه شما را برای یک ماموریت یا موفقیت در هنگام ارسال نشریه تعیین کند.

انجمن روانشناسی آمریکا هفتمین راهنمای خود را برای ارجاع منتشر کرده است.

این راهنمای سبک ارجاع APA برخی از بینش به قوانین سبک APA را فراهم می کند.

پرسشنامه آگاهی از هپاتیت ویروسی کارکنان خدمات دارویی

Created by
EMCDDA

خلاصه: 

این پرسشنامه دانش توسط EMCDDA به عنوان بخشی از ابتکار عمل خود را برای افزایش دسترسی به مراقبت از هپاتیت C از طریق خدمات دارویی توسعه داده شده است. اهداف اصلی پرسشنامه دانش:

Your Guide to Integrating HCV Services into Opioid Treatment Programs - ATTC Network

Created by
Addiction Technology Transfer Center Network Coordinating Office
Publication Date

The opioid epidemic has resulted in significant increases in Hepatitis C Virus (HCV) among people who inject drugs, accounting for 23% of new infections. HCV is completely curable and testing and treatment are the path to cure. Opioid Treatment Providers (OTPs) play a critical role in comprehensive approaches to addressing HCV and this guide is one tool to help.

دارو برای درمان اختلال مصرف الکل: راهنمای مختصر

Created by
SAMHSA, NIAAA

شواهد فعلی نشان می دهد که داروها در درمان اختلال استفاده از الکل، از جمله سوء استفاده از الکل و وابستگی استفاده نمی شود.

با وجودی که بسیاری از کارشناسان اعتیاد بر این باورند که بیماران مبتلا به مشکلات متوسط یا شدید مربوط به الکل باید درمان به کمک دارو (MAT) به صورت معمول ارائه شود، مقاومت قابل توجهی در برابر استفاده از MAT ادامه دارد.

Guidance for Mental Health and Psychosocial Support for COVID-19

Created by
Africa Centres for Disease Control and Prevention

This document provides guidance to African Union Member States on key mental health and psychosocial support (MHPSS) considerations in relation to the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

It contains useful guidance on MHPSS for the community, healthcare workers, caregivers of vulnerable populations and people in quarantine, isolation or treatment centres.